Profil​

​Lidt om hvem vi er.

Torben Mathiesen

Cand.psych., autoriseret psykolog.

Jeg er uddannet psykolog i 1981 og efteruddannet i klinisk psykologi med kurser inden for systemisk terapi, eksistentiel terapi, kognitiv adfærdsterapi og Marte Meo.

Den teoretiske ballast har jeg suppleret med mere end 25 års erfaring i arbejdet med psykologiske problemstillinger for børn og familier,par, med voksne enkeltpersoner og grupper og i erhvervslivet med sparring og supervision til udvikling af samarbejde på arbejdspladser.

Ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og i ungdomspsykiatrien har jeg arbejdet med forældre,børn,unge og familier.

I en årrække udførte jeg psykologiske undersøgelser for neurologisk afd. på Sønderborg sygehus. Min mangeårige psykologiske rådgivning til fagforeninger, forsikringsselskaber og som psykologisk konsulent for REVA-Sønderborg har givet mig indsigt i og erfaring med de psykologiske problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedet.

Siden 1995 har jeg arbejdet med psykologisk terapi til voksne.

I 1999 startede jeg som privatpraktiserende psykolog.

Jeg er  medlem af Dansk Psykologforening, herunder Dansk Psykoterapeutisk Selskab.

Dorte Christensen

Socialrådgiver, Diplomuddannet Familieterapeut, Certificeret Coach

Jeg har i mere end 30 år arbejdet med børn, unge, par og familier i socialforvaltning, ungdomspsykiatri og familiecenter. Siden 2007 har jeg været tilknyttet klinikken for psykologisk rådgivning, terapi og coaching. Desuden jeg i 10 år været tilknyttet Syd og Sønderjyllands Politikreds som Konflikrådsmægler.

Jeg er socialrådgiver og har efteruddannet mig som Diplomuddannet Familieterapeut og Certificeret professionel Coach.

Herudover har jeg de sidste 20 år taget flere efteruddannelsesforløb indenfor misbrugsbehandling, gruppesamtaler, forældrerådgivning, parterapi og mægling.

I 2009 supplerede jeg mine coachkompetencer med et overbygningsmodul i stresscoaching.

I 2012 blev jeg certificeret til leder af PREP-parkurser (PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold). Se også Center for Familieudvikling - www.familieudvikling.dk

Jeg har mangeårig erfaring med individuelle terapeutiske og/eller coachende samtaler, parterapi, familieterapi , konfliktmægling  og samtaler med unge.

I de senere år har jeg som terapeut og coach især arbejdet med inspiration fra den systemiske og narrative tænkning. I forbindelse med uddannelse og arbejde er jeg blevet superviseret af terapeuter og psykologer, som arbejder indenfor en systemisk og narrativ referenceramme, bl.a. den  internationale anerkendte systemiske teoretiker og praktiker Peter Lang og  børne-og familiepsykiater samt systemisk terapeut Elspeth McAdams ,Kensington Institute, London.​

Kontakt os gerne

psykologisk rådgivning, terapi og coaching

CVR: ​16129984

​Ring til os

Torben: 51 26 06 56

Dorte: 29 80 70 26