Eksistentielle vanskeligheder og udfordringer​

At eksistere betyder at være tilstede i den tilværelse med de forskellige udfordringer og problemer som livets mangfoldighed og tilfældigheder har først os hen til.

At være tilstede betyder også at se disse ting i øjnene og være sig de følelser og tanker bevidst, som uværgerligt også kommer til.

Kriser, svær sygdom og kroniske smerter kan være medføre store ændringer i ens hverdag, som man bliver nødt til at forholde sig til på nye måder.

Mennesket er et socialt væsen, der har brug for at være sammen med andre. Alle har brug for at udveksle meninger,følelser og erfaringer og for at spejle sig i andre mennesker. Nogle gange kommer vi ud for oplevelser og situationer, som vi ikke selv kan klare med det vi plejer at gøre. Det kan også være udfordringer, som er svære at tale med vores nære omgivelser om. Her kan samtaleterapi være en hjælp.

For at kunne komme videre bliver vi nok nødt til først at kende, erkende og "acceptere" det vi står i.

Jeg tager udgangspunkt i de problemer og oplevelser du kommer med. Herfra – hele tiden med respekt for dine behov – vil jeg guide dig igennem processen, så du kan få bearbejdet de vanskeligheder du oplever. I den proces vil vi komme omkring, hvad det er for følelser, du oplever. Og finde ud af hvorfra følelserne kommer og hvordan du kan bruge dem konstruktivt.

På den måde får du vendt problemstillingen, og der opstår nye muligheder for at løse den eller finde nye måder at lære at leve med noget, som ikke kan ændres.

Spørgsmål og overvejelser kan hjælpe dig til at blive endnu klogere på dig selv og dit liv. Vi tager udgangspunkt i dine oplevelser og de tanker og følelser, der knytter sig til dem.

Nogen har behov for et par enkelte samtaler. Andre har behov for samtaler over et længere forløb. Det er din situation, der afgør behovet.​​

Kontakt os gerne

psykologisk rådgivning, terapi og coaching

CVR: ​16129984

​Ring til os

Torben: 51 26 06 56

Dorte: 29 80 70 26